Tevékenységünk bemutatása

Víziközmű tervezés
Vízellátó-hálózatok, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető hálózatok.

Vízgazdálkodási célú létesítmények tervezése
Vízrendezési, árvízvédelmi, vízminőségvédelmi feladatok.

Könyezeti hatásvizsgálatok
Környezeti hatásvizsgálatok készítése, azok egyes fejezeteiben szakértői közreműködés, vizsgálatokhoz kapcsolódóan adatgyűjtés, mérések, a mérések kiértékelése.

Szakértői szolgáltatások - hidroinformatika
Döntéselőkészítési, tervezési, üzemeltetési feladatok műszaki-gazdasági jellegű kérdéseinek vizsgálatához:
- felszíni és felszín alatti vizek állapotváltozásának modellezése;
- árhullámok levonulásának és árvízi elöntéseknek a modellezése;
- hidrológiai statisztikai vizsgálatok.

Méréstechnikai szolgáltatások
- hidrometria (meder-, vízhozam- és áramlásmérések);
- szerkezetek rezgésmérése;
- mérőrendszerek fejlesztése;
- fémes és nemfémes közművek kutatása.